Không có cơ sở xem xét truy tặng liệt sĩ cho ông Trà Quang

DIỄM LỆ |

Báo Quảng Nam có nhận được đơn của bà Trà Thị Thừa, đề nghị các cấp, ngành xem xét truy tặng danh hiệu người có công cho ông Trà Quang là cha của bà Thừa. Vấn đề này, chúng tôi đã tìm hiểu thực tế, phản ánh đến Thanh tra Sở LĐ-TB&XH và được trả lời như sau:

Trong cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Trà Dương giai đoạn 1945 - 2015” đã ghi lại hoạt động tham gia cách mạng của ông Trà Quang là Bí thư chi bộ Trần Phú (xã Trà Sơn) từ tháng 12.1948 đến tháng 10.1950, Bí thư chi bộ xã Tiên Dương từ năm 1953 đến 1961. Gia đình căn cứ vào thông tin này, gửi đơn, lập hồ sơ đề nghị công nhận và truy tặng liệt sĩ cho ông Trà Quang. Tuy nhiên, trong cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Trà Dương” không ghi rõ ông Trà Quang tham gia chiến đấu và hy sinh trong trận chiến nào, mà chỉ ghi nhận thời gian ông có tham gia cách mạng. Gia đình ông Trà Quang cũng khẳng định ông mất tích, không tìm thấy xác, không rõ ràng thông tin sau thời gian ông tham gia cách mạng thì làm gì, ở đâu. Nếu để xét công nhận liệt sĩ, thì khoảng thời gian sau năm 1961, ông Trà Quang làm gì, ở đâu phải có giấy tờ, nhân chứng lịch sử ghi nhận rằng ông có tham gia cách mạng và hy sinh. Vì chứng cứ không rõ ràng, nên Thanh tra Sở LĐ-TB&XH khẳng định việc xem xét công nhận, truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho ông Trà Quang là không thể thực hiện.

DIỄM LỆ