Phản hồi bài viết "Làm chuồng nuôi vịt, bị phạt 1,5 triệu đồng?": Hủy quyết định xử phạt

H.PHÚC |

Liên quan đến bài viết “Làm chuồng nuôi vịt, bị phạt 1,5 triệu đồng?” đăng trên Báo Quảng Nam số ngày 6.8.2016, UBND xã Tam Hiệp (Núi Thành) đã ra Quyết định số 158/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định xử phạt hành chính số 119b/QĐ-XPVPHC ngày 3.7.2016 của Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp và Biên bản vi phạm hành chính số 35/BB-VPHC ngày 27.6.2016 của UBND xã Tam Hiệp đối với ông Võ Dùng. Đại diện gia đình ông Võ Dùng cho biết, phía UBND xã Tam Hiệp đã mời gia đình đến làm việc và nhận Quyết định số 158/QĐ-UBND. Đồng thời chính quyền xã cũng đã xin lỗi gia đình ông Dùng.

Như Báo Quảng Nam đã phản ánh, ngày 3.7.2016, UBND xã Tam Hiệp ban hành Quyết định số 119b/QĐ-XP-VPHC xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với hộ ông Dùng. Lý do: chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà, chuồng vịt, tường rào. Đồng thời nội dung văn bản quyết định cũng yêu cầu ông Dùng khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu khi chưa vi phạm. Không đồng ý với quyết định của UBND xã, gia đình ông Dùng đã khiếu nại lên các cơ quan chức năng.

H.PHÚC