Phản hồi bài viết "Trưởng thôn "chán" việc": Ông Đặng Thế Yên giao lại tiền quỹ thôn

H.P |

Liên quan đến bài viết: “Trưởng thôn “chán” việc” (Báo Quảng Nam số ra ngày 3.11), ông Phan Văn Xuân - Ban công tác Mặt trận thôn Đại An (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) cho biết, ông vừa ký biên bản nhận lại số tiền 10,6 triệu đồng từ ông Đặng Thế Yên - Trưởng thôn Đại An.

Đây là số tiền ông Yên lấy từ quỹ của thôn và bỏ bê công việc hơn 3 tháng đi khỏi địa phương làm ăn xa. Theo ông Xuân, ông Yên hứa trong thời gian sớm nhất sẽ trả lại tiền hỗ trợ lúa cho 45 hộ dân trong thôn mà ông đã nhận trước đó. Ngoài ra, Chi bộ thôn Đại An cũng họp thống nhất đề nghị cấp trên khai trừ Đảng đối với ông Yên vì 3 tháng không sinh hoạt đảng.

H.P