Trao tiền hỗ trợ đến các địa chỉ từ thiện

B.NGUYÊN |

Từ sự hỗ trợ của gia đình bà quả phụ Hồ Tấn Tư, Báo Quảng Nam đã trực tiếp trao 900 nghìn đồng cho 3 trường hợp: em Trần Thị Thương (ở thôn Can Đông, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) nhà nghèo, mang bệnh nặng; anh Đặng Thắng (ở thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, Thăng Bình), kiệt quệ vì bệnh tật; mẹ con bà Kiều Thị Vui (ở thôn An Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đều mang bệnh nặng. Ngoài ra, tác giả bài viết còn hỗ trợ toàn bộ nhuận bút bài viết cho 3 trường hợp nêu trên.

B.NGUYÊN