4 bước xử trí khi phát hiện F0 trong trường học

CHÂU NỮ |

(QNO) - Nếu lớp học có F0, thì vẫn dạy trực tiếp trừ trường hợp F0, F1 phải cách ly. Đó là hướng dẫn của Bộ Y tế về quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong cơ sở giáo dục.

 

TAGS