6 bước phối hợp hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại

CHÂU NỮ |

(QNO) - Phải nhanh chóng, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em là những nguyên tắc được đặt ra trong Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại Quyết định số 704 ngày 17.3 của UBND tỉnh. 

 

TAGS