Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025

TRẦN HỮU - TUYẾT TRINH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 25 Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn (KTV), kinh tế trang trại (KTTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.