Infographic: 14 trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Quảng Nam Online |

(QNO) - Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, trong 14 trường hợp có việc đám cưới, đám tang thì người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương.

 

TAGS