[Infographic] - Cả nước dôi dư gần 17.000 cán bộ, công chức sau khi sáp nhập huyện, xã

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo Bộ Nội vụ, sau sáp nhập huyện, xã cả nước sẽ thừa ra gần 17.000 cán bộ, công chức, trong đó cấp huyện thừa 428 người, cấp xã thừa hơn 16.000 người. Việc sắp xếp huyện, xã gắn với tinh giản biên chế tiết kiệm chi ngân sách khoảng 1.400 tỉ đồng. Quảng Nam sau khi sắp xếp sẽ còn lại 203 xã, 25 phòng và 13 thị trấn; trong đó, 10 huyện sẽ có 54 cán bộ công chức cấp huyện dôi dư.

 

TAGS