[Infographic] - Chính sách ưu đãi viên chức vùng đặc biệt khó khăn

HÒA TIÊN |

(QNO) - Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng nhiều đặc quyền để họ hoàn toàn yên tâm công tác và cống hiến.