[Infographic] - Có được uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

DOÃN HOÀNG – ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Theo quy định của pháp luật, người lao động có quyền ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

TAGS