[Infographic] - Danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị Quảng Nam

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Nghị quyết số 559 của Quốc hội ngày 27.4 công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, có 868 người ứng cử tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khóa XV.

Trong đó, Quảng Nam có 13 người ứng cử tại 3 đơn vị bầu cử (Trung ương giới thiệu 3 người; các cơ quan, đơn vị của tỉnh giới thiệu 10 người), số đại biểu được bầu là 7 người.

 

TAGS