[Infographic] - Đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

HOÀNG LY - ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

 
 
 

TAGS

[Infographic] - Cách xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT

QNO |

(QNO) - Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế (thẻ BHYT) hay là giá trị sử dụng của thẻ BHYT được xác định theo nguyên tắc đóng đến đâu thì sử dụng đến đó. Người tham gia có thể tra cứu trực tuyến hoặc thông qua tin nhắn.

[Infographic] - Những thay đổi trong chính sách BHXH bắt buộc cần biết

DOÃN HOÀNG - ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Từ năm 2021, BHXH bắt buộc sẽ có những thay đổi trong chính sách: tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu, có tác động lớn đến người lao động.