[Infographic] - Hiệp Đức chuyển mình

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện Hiệp Đức duy trì đà tăng trưởng với tốc độ khá. Nông nghiệp chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ có bước phát triển tích cực. Thu ngân sách có bước tiến vượt bậc. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư; diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn hơn...

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tạo nền tảng và tiền đề vững chắc để huyện phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

 

TAGS

Nâng cao chất lượng cán bộ

HÀN GIANG |

Kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với làm tốt việc luân chuyển cán bộ, tạo sự chủ động hơn cho khâu đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng là các giải pháp đã góp phần đưa chất lượng đội ngũ cán bộ của Hiệp Đức ngày càng nâng cao.

Gọi tên phố thị

THÀNH CÔNG - VĂN SỰ |

Đường sá được chỉnh trang, cây cầu Ồ Ồ nối nhịp cùng sự vận động của thị trấn nằm trên đường 14E đã hình thành diện mạo mới của phố thị Tân Bình, ngay giữa lòng Hiệp Đức…

Hướng về người nghèo

TÂM ĐAN |

Song hành với phát triển kinh tế, Hiệp Đức luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ để người nghèo, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Trong nhiệm vụ này, không thể không nhắc đến vai trò và những đóng góp của hệ thống Mặt trận và các hội, đoàn thể.

Chuyển mình trên từng lĩnh vực

NGUYỄN SỰ - THÀNH CÔNG |

Trong 5 năm qua, nhờ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, lĩnh vực kinh tế và xây dựng nông thôn mới của huyện Hiệp Đức tạo được bước chuyển rõ nét. Từ đó, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, diện mạo nhiều làng quê từng ngày khởi sắc.