[Infographic] - Những thay đổi trong chính sách BHXH bắt buộc cần biết

DOÃN HOÀNG - ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Từ năm 2021, BHXH bắt buộc sẽ có những thay đổi trong chính sách: tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu, có tác động lớn đến người lao động.

 

TAGS