[Infographic] - Quảng Nam có 552 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,8%

HƯƠNG GIANG |

(QNO) - Năm 2022, số lượng nghiệp (DN) thành lập mới và quay trở lại hoạt động trên địa bàn Quảng Nam tăng, nhưng vẫn còn nhiều DN rút khỏi thị trường từ hệ lụy ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

 

TAGS