[Infographic] - Vận động bầu cử phải dân chủ công khai, bình đẳng, đúng pháp luật

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản là dân chủ công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 

TAGS