[Inforgraphic] - Cơ chế hỗ trợ đầu tư công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025

MỸ LINH - THANH ĐOÀN |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 30 về quy định Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025

 

TAGS