[Inforgraphic] - Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ từ năm 2021

MỸ LINH - HÒA TIÊN |

(QNO) - Theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ...