[Inforgraphic] - Quảng Nam hướng đến phát triển thương mại hiện đại, xây dựng thương hiệu hàng hóa

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Triển khai Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam hướng đến phát triển thương mại hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền vững. Đồng thời xây dựng thương hiệu hàng hóa, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế, tạo tiền đề tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.

 

TAGS