[Inforgraphic] - Quảng Nam xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số chuyên nghiệp, hiện đại

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 xác định mục tiêu Quảng Nam sẽ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình. Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

 

TAGS