[Inforgraphic] - Thành quả nổi bật của Quảng Nam trong phong trào thi đua yêu nước

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quan tâm, chỉ đạo, đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Các địa phương, đơn vị đã phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng 5 năm qua (2016-2020).

 

TAGS