Một số điểm mới quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới

T.CÔNG - T.TRINH |

(QNO) - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới thay thế các Thông tư cũ về đăng ký xe. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8 với nhiều điểm mới.

 

TAGS