[Videographic] - Quyền lợi người tham gia BHYT sau 5 năm liên tục

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Người tham gia BHYT sau 5 năm liên tục được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31.12 của năm đó; được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

TAGS