Đào tạo cố vấn khởi nghiệp ở miền Trung

A.ĐÔNG |

Trong khuôn khổ chương trình Khởi nghiệp quốc gia năm 2022, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp các đơn vị tổ chức khóa đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho khu vực miền Trung. Khóa đào tạo dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 28.5.2022 tại TP.Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia khóa học gồm các cố vấn khởi nghiệp, giảng viên cao đẳng/đại học, chuyên gia đã từng tham gia các hoạt động đào tạo, giảng dạy về khởi nghiệp, doanh nhân (có kinh nghiệm trên 5 năm), lãnh đạo các đơn vị có tổ chức các hoạt động khởi nghiệp. Đây là năm thứ 3, ban tổ chức đưa đào tạo cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào nội dung hoạt động của chương trình khởi nghiệp quốc gia.

TAGS