Doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ đều được tư vấn, hỗ trợ

BẢO LÂM |

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, đến nay Quảng Nam có 100% cán bộ hội LHPN chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vượt 5% so với chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2021 đề ra. 

Nhiều chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: C.N
Nhiều chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: C.N

Toàn tỉnh có gần 240 nghìn hội viên phụ nữ (trong tổng số hơn 315.770 hội viên, chiếm 76%) được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp. Một số địa phương tổ chức công tác truyền thông đạt hiệu quả như: Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My… 

Giai đoạn 2017 - 2021, cả tỉnh có 650 phụ nữ khởi nghiệp được hỗ trợ (vượt 270% chỉ tiêu). Các cấp hội phụ nữ cũng phối hợp, hỗ trợ thành lập 66 HTX có phụ nữ tham gia quản lý (vượt 200% chỉ tiêu); tất cả doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (đạt 100% chỉ tiêu).