Nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021

CHÂU NỮ |

Theo kế hoạch, năm 2021 Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động; trong đó sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ số đến năm 2030 theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Đồng thời tổ chức ngày hội KN lần thứ 2 với chủ đề “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”. Năm 2021, Ban Điều hành thành lập Hội đồng chuyên gia/cố vấn KN tỉnh; ký kết hợp tác với Sở VH-TT&DL hỗ trợ vận động viên có thành tích cao từ giã sự nghiệp thi đấu có nhu cầu KN; tổ chức cuộc thi học sinh, sinh viên KN; tham gia ngày hội KN quốc gia và tỉnh bạn; phát triển mạng lưới Câu lạc bộ KN tỉnh và xây dựng, phát triển mạng lưới KN miền Trung - Tây Nguyên…

Đến nay, Quảng Nam có 17/18 địa phương (trừ huyện Núi Thành) ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN sáng tạo cấp huyện. Số lượng các dự án KN sáng tạo năm 2020 tăng 150% so với năm 2019. Năm 2020, Ban Điều hành triển khai chương trình phối hợp với Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành hỗ trợ dự án khởi nghiệp khó khăn trong dịch Covid-19 bằng việc hỗ trợ vay gói 3 tỷ đồng, lãi suất 0% đến cuối năm 2021 dành cho các đối tượng là một số dự án KN.