Phối hợp phát triển mạng lưới kết nối khởi nghiệp cấp vùng miền Trung - Tây Nguyên

CHÂU NỮ |

Hôm qua 18.8, Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) gửi công văn đề nghị UBND tỉnh giao cho Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN xây dựng chương trình phối hợp phát triển mạng lưới khởi nghiệp cấp vùng khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Bộ KH&CN dự kiến hỗ trợ thí điểm xây dựng từ năm 2020).

Đồng thời đề nghị xem xét bố trí diện tích, không gian có sẵn phù hợp để hình thành không gian làm việc chung, khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức sự kiện kết nối khởi nghiệp sáng tạo. Việc này nhằm đẩy mạnh phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, tạo cơ sở hình thành các mạng lưới vùng, kết nối với mạng lưới khởi nghiệp quốc gia.

Theo Bộ KH&CN, miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có nhiều tiềm năng về khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch... Tuy nhiên, một số yếu tố như kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương trong vùng, kết nối đầu tư quốc tế, ứng dụng công nghệ 4.0 cần được thúc đẩy hơn nữa nhằm tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao.