Tập huấn hoàn thiện dự án khởi nghiệp cho phụ nữ

TÂM ĐAN |

Trong hai ngày 17 và 18.6, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng cho 52 dự án/ý tưởng của 13 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên theo hình thức trực tuyến. Quảng Nam có 8 dự án/ý tưởng khởi nghiệp tham gia tập huấn.

Tại chương trình, các tác giả, nhóm tác giả có dự án/ý tưởng khởi nghiệp được tập huấn các nội dung: hoàn thiện mô hình kinh doanh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; thực hành thuyết trình về dự án, giải đáp, tư vấn những vướng mắc liên quan đến tuyển dụng nhân sự, cách vận hành mô hình sản xuất, cách gọi vốn đầu tư… 

Năm 2021, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 4 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức với chủ để “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP”. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 1.549 đề xuất dự án/ý tưởng dự thi.

Qua chấm sàng lọc, kết quả đã có 320 đề xuất dự án/ý tưởng đủ điều kiện, tiêu chí được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo để giúp chị em hoàn thiện kế hoạch/mô hình kinh doanh.

TAGS