Tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1124 ngày 5.3 nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo, điều hành, đề án của Chính phủ, UBND tỉnh liên quan khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn cấp huyện đến năm 2025 và kế hoạch năm 2021 để triển khai thực hiện, hoàn thành trước 31.3.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan xúc tiến, vận động thành lập, chuyển đổi mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp đã thành lập và tổ chức đại hội khởi nghiệp sáng tạo (KNST) cấp huyện. Đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng và trình cấp thẩm quyền thành lập quỹ hỗ trợ KNST cấp huyện, hoàn thành trước ngày 30.6. Được biết, các địa phương: Bắc Trà My, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Điện Bàn đã tổ chức kêu gọi thành lập quỹ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp các hội, đoàn thể và câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tuyển chọn ít nhất 4 dự án KNST được UBND tỉnh công nhận, các dự án khởi nghiệp tiềm năng, các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên để tham gia trưng bày tại ngày hội KNST Quảng Nam lần thứ 2 năm 2021.

TAGS

Triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

CHÂU NỮ |

Ngày 9.2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18.5.2016 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.