Tổ chức trực tuyến Ngày hội khởi nghiệp quốc gia năm 2021

VINH ANH |

Hôm qua 1.11, Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh có công văn đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội và cộng đồng khởi nghiệp tham gia triển lãm trực tuyến trên nền tảng “Techfest 247” nhằm quảng bá, lan tỏa các sản phẩm của địa phương.

Theo Ban điều hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2021 (Techfest 2021) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai” được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Một hoạt động quan trọng của Techfest 2021 là triển lãm trực tuyến trên nền tảng “Techfest 247”.

Nền tảng Techfest247.com hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc chia sẻ, kết nối, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Các sản phẩm của doanh nghiệp, khởi nghiệp tỉnh, thành phố được quảng bá rộng rãi trên toàn quốc.

Thời gian triển lãm Techfest 2021: Trước 17 giờ, ngày 11.11.2021, ban tổ chức nhận danh sách đăng ký từ các địa phương tại link: https://bit.ly/trienlamkhoinghiepquocgia.

Từ ngày 11 - 14.11, Ban triển lãm Techfest thẩm định thông tin gian hàng và quyết định cấp tài khoản gian hàng đối với các gian hàng đạt tiêu chuẩn cho các địa phương.

Dự kiến 20 giờ, ngày 15.11, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng tải gian hàng, phát triển gian hàng trên hệ thống Techfest247.com. Dự kiến tháng 12.2021, tổ chức hội thảo kết nối, xúc tiến, đầu tư các sản phấm của các doanh nghiệp toàn quốc đối với các gian hàng trên Techfest 247.

TAGS