100 tỷ đồng ổn định đời sống vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt và giao UBND huyện Nam Giang làm chủ dự án đầu tư công trình ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4 với tổng kinh phí 100 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương.

Dự án thực hiện từ nay đến năm 2024, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người dân tái định cư dự án thủy điện Sông Bung 4 (Nam Giang).

Với kinh phí 100 tỷ đồng, sẽ đầu tư xây dựng 5 tuyến đường giao thông kết nối giữa các khu tái định cư dự án thủy điện Sông Bung 4 hiện có với khu sản xuất và san nền 4,8ha làm khu tái định cư mở rộng; tổng chiều dài các tuyến đường giao thông 14,94km và sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình hạ tầng thiết yếu khu vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng như nâng cấp, sửa chữa 5 hệ thống cấp nước và xây dựng mới 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy; sửa chữa, nâng cấp 2 công trình thủy lợi…

TAGS