144 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

TÙNG CHI |

HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách tỉnh. Đó là dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (hạng mục mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng khu điều trị kỹ thuật cao) với tổng mức đầu tư 144 tỷ đồng và dự án đường gom hai bên tuyến quốc lộ 1 với kinh phí 208 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2024 nhằm đảm bảo cơ sở vật chất bệnh viện hạng I, đáp ứng các tiêu chuẩn khám chữa bệnh theo quy định, phát triển các dịch vụ y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng.

Dự án đường gom hai bên tuyến quốc lộ 1 (đoạn giáp TP.Tam Kỳ đến nút giao tuyến ĐT.615 mới, từ km987+625 đến km989+479), thực hiện từ năm 2022 - 2025, trên địa bàn TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh với chiều dài khoảng 1,85km, bề rộng nền quốc lộ 1 sau khi hoàn thiện đường gom là 52m, mở rộng 3 cầu hiện trạng (cầu Ông Hiền, cầu Ông Trang 1, cầu Ông Trang 2) khổ cầu 46,5m.

TAGS