Bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch dự án tái định cư ở Thăng Bình

CHÂU NỮ |

(QNO) - Căn cứ việc chuyển giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý, thực hiện dự án Tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai ven biển Quảng Nam; UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3418 /QĐ-UBND, bàn giao các hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng và hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án khu tái định cư đã được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện và Sở Tài chính phê duyệt quyết toán cho UBND huyện Thăng Bình tiếp nhận để quản lý, tiếp tục sử dụng khi thực hiện đầu tư tiếp theo kế hoạch bố trí vốn.

Theo đó, sẽ bàn giao 6 đồ án quy hoạch xây dựng, gồm: quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang vùng đông Duy Xuyên, Thăng Bình (giai đoạn 2) quy mô 51,3ha tại xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) và xã Bình Dương (Thăng Bình); quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư ven biển Bình Dương (giai đoạn 1) quy mô 61,4ha; quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư ven biển Bình Dương quy mô 166,6ha; quy hoạch phân khu 1/2000 khu tái định cư ven sông Bình Dương quy mô 226,7ha; quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư trung tâm xã Bình Dương quy mô 50ha; quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang nhân dân xã Bình Dương quy mô 15,4ha.

Đồng thời bàn giao hồ sơ chuẩn bị đầu tư đối với 2 dự án: khu tái định cư Bình Minh (giai đoạn 1) quy mô 41,2ha, giá trị quyết toán hơn 2,7 tỷ đồng; khu tái định cư ven biển Bình Dương (giai đoạn 1) quy mô 31,4ha, giá trị quyết toán gần 1,7 tỷ đồng.

TAGS