Cần chủ động tính toán thực lực để thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

TÂM ĐAN |

Chiều qua 6.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 liên quan các vấn đề phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: S.A
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: S.A

Về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, sau khi nghe báo cáo các dự thảo và ý kiến đại diện các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở NN&PTNT cần xây dựng dự thảo báo cáo cho sát với tinh thần, yêu cầu của Hội nghị Tỉnh ủy, trong đó tập trung chỉ rõ những cái “không bền vững” của nông nghiệp, nông thôn Quảng Nam và những giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững trong 5, 10 năm đến. 

Đối với dự thảo Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, các ý kiến tập trung thảo luận về nguồn lực đầu tư NTM cho giai đoạn đến. Theo báo cáo Văn phòng Điều phối NTM, dự kiến ngân sách trung ương bố trí cho NTM giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 930 tỷ đồng, giảm 50% so với vốn phân bổ trong giai đoạn trước (2016 - 2020).

Trong khi đó, ngân sách tỉnh bố trí cho giai đoạn 2021 - 2025 cũng giảm khoảng 272 tỷ đồng (giảm khoảng 17%) so với giai đoạn 2016 - 2020. Do nguồn lực giai đoạn 2021 - 2025 dự báo sẽ hạn chế, Văn phòng Điều phối NTM xây dựng đề án theo hướng: không thực hiện một số mục tiêu như 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; riêng đối với 9 huyện đạt chuẩn NTM, khuyến khích các địa phương thực hiện mục tiêu này bằng ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ 1 phần để thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện để đạt chuẩn vào thời gian thích hợp. Tuy nhiên, nếu theo phương án này thì không đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tham mưu lại đề án để trình Hội nghị Tỉnh ủy. Nội dung phải toát lên được thực trạng, trong điều kiện ngân sách khó khăn vẫn phải phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025 cần xác định lại, cần làm rõ nguồn lực trung ương, tỉnh, địa phương gắn với các chỉ tiêu NTM cụ thể như thế nào.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng nhắc lại nguyên tắc xây dựng NTM là trung ương, tỉnh không thể mãi lo hết cho địa phương; trong khi nguồn lực khó khăn thì các địa phương cần chủ động tính toán thực lực để thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.