Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

M.L |

(QNO) - Ngày 9.8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2023. Trong đó yêu cầu nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém để có biện pháp khắc phục.

Đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19, xung đột quân sự Nga - Ukraine, biến động giá cả... Tình hình hực hiện các giải pháp theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành và của tỉnh, nhất là một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán năm 2023 phải bám sát các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch, dự toán và phân bổ các nguồn lực.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá phân tích tình hình ước thực hiện kế hoạch năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 (bao gồm kế hoạch đầu tư công) theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

Phối hợp Cục Thống kê tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch KTXH, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu năm 2022...

Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch KTXH và kế 2 hoạch đầu tư công năm 2023, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các bộ ngành Trung ương, trình UBND tỉnh để tham gia góp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các bộ ngành Trung ương theo đúng nội dung, thời gian quy định.

Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch, dự toán 2022 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và địa phương tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2022, đánh giá, đề xuất, kiến nghị vấn đề liên quan đến giải pháp thực hiện trong phân cấp quản lý và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách.

Đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định. UBND các địa phương hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của địa phương.

TAGS

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của đảng gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh: Nâng cao nhận thức và quyết liệt hành động

HÀN GIANG |

Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh phải chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, đặc biệt là thiệt hại do thiên tai. Vượt qua các thách thức, bằng sự đồng lòng, cách làm hiệu quả, toàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng ở hai năm đầu nhiệm kỳ.

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (khóa X): Thông qua 25 nghị quyết

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 20.7, dưới sự điều hành của chủ tọa Kỳ họp thứ 9, đại biểu HĐND tỉnh (khóa X) tiếp tục thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết.

Chủ động điều hành ngân sách

TRỊNH DŨNG |

Thu nội địa năm 2022 dự báo sẽ dễ dàng vượt con số 19.000 tỷ đồng theo kế hoạch. Nhưng để có được nguồn lực dồi dào, cân đối ngân sách cho năm 2022 là điều không dễ khi không thể định lường được diễn biến bất thường của dịch bệnh và thị trường. Những điều này sẽ tiếp tục được bàn thảo tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, khai mạc hôm nay 18.7.

Động viên, khuyến khích tăng thu ngân sách

TRỊNH DŨNG |

Thưởng vượt thu cho ngân sách cấp huyện, xã là cần thiết để động viên, khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X (dự kiến khai mạc vào đầu tuần tới) đề án thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương.

Cục Thuế Quảng Nam thu ngân sách tăng 41% so với cùng kỳ

VĂN DŨNG |

Qua 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Quảng Nam đã thực hiện thu ngân sách nhà nước hơn 14.852 tỷ đồng, đạt 78%% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. 

Rà soát, hoàn chỉnh các báo cáo tài chính ngân sách trình HĐND tỉnh

T.D |

(QNO) - Sáng nay 4.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở Tài chính về tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm để chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X.

Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Dự kiến ngân sách tỉnh 70%, huyện 30%

D.LỆ - V.SỰ |

Sáng qua 9.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp bàn về việc phân bổ nguồn vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thu ngân sách đạt khá nhờ kinh tế phục hồi

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, thu ngân sách nội địa tháng 5.2022 do ngành Thuế thực hiện đạt hơn 2.781 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng năm 2022 tổng thu là 11.854 tỷ đồng, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28% so cùng kỳ năm 2021.