Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam

HIỀN VIÊN |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cùng các địa phương liên quan về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, BQL các khu công nghiệp Quảng Nam và BQL Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang. Sau khi thành lập, địa bàn quản lý của ban được mở rộng và gần như phủ đều khắp các địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam khẩn trương tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ từng phòng ban, xem xét, tái bố trí một cách hợp lý, chuyên nghiệp. Rút kinh nghiệm những tồn tại từ BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cần có sự phối hợp tốt hơn với các sở, ban ngành, đặc biệt là các địa phương.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh thành nhiệm vụ của ban về xúc tiến đầu tư, cảng biển, sân bay, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực vào các khu công nghiệp; chuyển đổi các khu công nghiệp trở thành các khu công nghiệp sinh thái, tham gia cùng Sở Công Thương xây dựng bộ tiêu chí về khu công nghiệp sinh thái; nghiên cứu thúc đẩy các bước hình thành các khu đô thị ven biển, đảm bảo hiện đại, có tầm nhìn...

TAGS

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BQL các khu kinh tế và khu công nghiệp

HIỀN VIÊN |

(QNO) - Chiều 16.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thừa uỷ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ công bố và trao quyết định thành lập Ban quản lý các khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam.