Công ty Điện lực Quảng Nam mở đợt kiểm tra chuyên đề

T.Lộ |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) mở đợt kiểm tra chuyên đề “Kiểm tra các trạm biến áp (TBA) công cộng có tổn thất cao và công tác quản lý khách hàng” ở 3 Điện lực Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành.

Kiểm tra công tơ khách hàng.
Kiểm tra công tơ khách hàng. Ảnh: T.L

PC Quảng Nam tập trung kiểm tra hệ thống đo đếm của khách hàng thuộc các trạm biến áp, TI, điện áp và dòng các pha, hệ thống tụ bù; mục đích sử dụng của khách hàng đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; tình trạng vận hành của lưới hạ thế; lộ trình, phiên ghi chỉ số và mã TBA tại điện lực để xác định chính xác tổn thất các TBA công cộng và đặc biệt các TBA có nguồn điện mặt trời phát ngược lên lưới.

Qua đợt kiểm tra, PC Quảng Nam đưa ra một số yêu cầu để các điện lực trực thuộc thực hiện nhằm giảm tổn thất điện năng như: lắp đặt, vận hành tụ bù hạ thế cho phù hợp với lưới điện hiện tại; xử lý các điểm mất an toàn và nguy cơ gây ra tổn thất điện năng; chuyển công tơ qua lưới mới, chuyển đổi đấu nối lưới điện hạ thế nhằm rút ngắn bán kính cấp điện; các đơn vị thường xuyên rà soát tất cả TBA công cộng có tổn thất điện năng cao bất thường...

TAGS