Công ty Thủy điện Sông Bung tập huấn an toàn điện

QUẾ LÂM |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa tập huấn công tác an toàn điện cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

CBCNV Công ty tập huấn công tác an toàn sản xuất điện. Ảnh QL
Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Bung tham gia tập huấn. Ảnh: Q.L

Nội dung tập huấn tập trung vào các biện pháp, tổ chức thực hiện quy định về an toàn điện; biện pháp an toàn khi làm việc tại hệ thống điện, thiết bị điện; kỹ năng lập biên bản khảo sát hiện trường, phương án, biện pháp an toàn tổ chức thi công...

Đây còn là dịp để nhân viên vận hành đề cập một số vướng mắc trong thực tế để được giải đáp, đồng thời được hướng dẫn thực hiện quy trình an toàn điện & quy trình thủy - cơ - nhiệt - hóa để đảm bảo vận hành 2 nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 an toàn, hiệu quả.

TAGS