Đà Nẵng ra mắt ban chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại

XUÂN LAN |

(QNO) - Ngày 3.12, UBND TP.Đà Nẵng ra mắt Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại. Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID tài trợ với tổng vốn hơn 21,7 triệu USD (tương đương hơn 490 tỷ đồng), thời gian thực hiện trong 5 năm (2018 - 2023).

Theo ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại, mục tiêu dự án nhằm nâng cao vai trò và năng lực của Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia; giúp đơn giản hóa các thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ và cơ quan khác thực hiện; hài hòa việc triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro, tạo thuận lợi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó tăng cường việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới - WTO.

Đà Nẵng là một trong 6 tỉnh thành được lựa chọn thí điểm (gồm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Trị, Đà Nẵng và Đồng Nai). Việc ra mắt ban chỉ đạo dự án thể hiện quyết tâm thực thi các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể của dự án. Đặc biệt là tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng - đối tượng thụ hưởng chính từ dự án về các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian đến.

TAGS