Đại Lộc thu hút 5 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp

T.C |

UBND huyện Đại Lộc cho biết, năm 2020 đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai, bão lũ tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội của địa phương, tuy nhiên cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; các hoạt động sản xuất kinh doanh được nỗ lực duy trì dù giảm về quy mô hoạt động.

Năm 2020, huyện thu hút 5 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp và 11 dự án ngoài cụm công nghiệp; đã lập 15 danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại. Đại Lộc cũng đang triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm như: cầu Xuân Nam, cầu Khe Gai, cầu Hội Khách - Tân Đợi, công trình đường tránh phía tây thị trấn Ái Nghĩa, xúc tiến đầu tư tuyến ĐH3 đi trung tâm hành chính huyện...

TAGS