Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi để ứng phó trong mùa mưa bão

TRÚC VĂN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4042/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020. 

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, mưa, lũ để chủ động triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và vùng hạ du; đặc biệt đối với các đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, hồ đang xuống cấp, các hồ đã được đánh giá phân loại ở mức C.

Đối với các hồ chứa đang thi công xây dựng và sửa chữa, nâng cấp: thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai tại công trình; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện; tổ chức lực lượng thường xuyên tại công trường, đảm bảo các điều kiện cần thiết để bảo vệ an toàn công trình và xử lý kịp thời sự cố (nếu có) xảy ra trong mưa bão; báo cáo tình hình mực nước và an toàn công trình thủy lợi về Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo.

TAGS