Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

T.C |

(QNO) - Chiều nay 22.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) và các địa phương, sở ngành liên quan về công tác triển khai xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.C

Theo Sở TN-MT, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 từ năm 2021 đến 2025 có mục tiêu tổng quát là khi kết thúc dự án phải hoàn thành công tác đo đạc với diện tích hơn 220.000ha/241 xã, phường, thị trấn.

Trong số đó, 18 xã vừa thực hiện việc chỉnh lý bản đồ và số hóa chuyển hệ tọa độ, cùng với 223 xã thực hiện thành lập mới bản đồ địa chính và đo bổ sung bản đồ địa chính hiện có. Ngoài ra, cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 241 xã, phường, thị trấn với hơn 933.000 hồ sơ.

Trên địa bàn tỉnh mới có 5 địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai bao gồm Tam Kỳ, Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành. Trên hệ thống cơ sở dữ liệu đã có 48/241 xã tạo sổ địa chính trên phần mềm cơ sở dữ liệu với tổng số hơn 639.000 thửa. Tiến độ triển khai dự án hiện nay được đánh giá còn chậm, do nhiều yếu tố khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận buổi làm việc. Ảnh: T.C

Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh cho phép sở mời đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tra, quyết toán dự án giai đoạn 1; tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán; bố trí kinh phí hằng năm để tiếp tục thực hiện dự án theo đề xuất của các địa phương.

Đối với 9 huyện miền núi, Sở TN-MT đề nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện này lập dự toán kinh phí đối với phần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo nguồn kinh phí sự nghiệp TN-MT hằng năm để vận hành…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất giao Sở TN-MT mời đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tra, quyết toán dự án giai đoạn 1. Đồng thời nhận định, một số địa phương đã tập trung triển khai dự án song tiến độ vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, do đó đề nghị các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí Trần Văn Tân cũng yêu cầu Sở TN-MT tổng hợp các kiến nghị tại buổi làm việc, báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết hoặc kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét theo quy định.

TAGS