Đề nghị điều chỉnh đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

H.PHÚC |

Liên quan dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco giai đoạn 2 xã Tam Anh Nam (Núi Thành) do Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp lâm nghiệp Thaco - Chu Lai làm chủ đầu tư, UBND huyện Núi Thành đề xuất UBND tỉnh chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là loại đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm. 

Sở NN&PTNT đồng ý với đề xuất của Núi Thành là chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm trong phạm vi dự án 451ha tại xã Tam Anh Nam. Ảnh: H.P
Sở NN&PTNT đồng ý với đề xuất của Núi Thành là chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm trong phạm vi dự án 451ha tại xã Tam Anh Nam. Ảnh: H.P

Về vấn đề này,  ông Lê Tự Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẳng định, sẽ tham mưu UBND tỉnh đồng ý với kiến nghị của địa phương. Bởi theo ông, sau khi quy hoạch được tỉnh công bố năm 2017 đúng ra đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thì UBND huyện Núi Thành phải thực hiện chỉnh lý quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh ra thông báo. Tuy nhiên, từ tháng 1.2017 đến nay khu vực phạm vi dự án 451ha chưa thực hiện việc chỉnh lý cho phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp.