Điện lực Trà My hỗ trợ dân khai thác keo đảm bảo an toàn lưới điện

ĐỨC HUY |

(QNO) - Trên địa bàn Bắc Trà My người dân đang vào mùa khai thác keo. Để đảm bảo an toàn đường dây điện, Điện lực Trà My phân công 2 nhân viên thường trực, kịp thời hỗ trợ người dân trong quá trình khai thác.

Nhân viên điện lực Trà My hỗ trợ người dân khai thác keo.
Nhân viên Điện lực Trà My hỗ trợ người dân khai thác keo. Ảnh: ĐỨC HUY

Tại 2 xã Trà Dương và Trà Tân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin hỗ trợ từ người dân, nhóm quản lý đường dây đã xin ý kiến để thực hiện các biện pháp an toàn; đồng thời đến hiện trường giúp người dân kéo cây keo đang khai thác có thể ngã đổ vào lưới điện.

Điện lực Trà My còn kết hợp tuyên truyền người dân địa phương không trồng cây bên trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, có nguy cơ ngã đổ vào đường dây.

TAGS