Tổ chức bảo vệ thi công mở rộng quốc lộ 1

VĂN PHIN |

 Sáng 26.6, UBND xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) tổ chức lực lượng ra quân bảo vệ thi công mở rộng quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn xã. Địa điểm bảo vệ thi công thuộc thôn Mỹ Sơn, có chiều dài 75m. Tại đây, ông Phạm Quốc Công (một người dân địa phương) cùng vợ và con trai ra cản trở thi công. Với sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng ủy, UBND xã, lực lượng bảo vệ thi công đã đưa các đối tượng cản trở ra khỏi hiện trường, đảm bảo cho 2 xe xúc hoạt động. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, mặt bằng 75m đã được giải phóng.

Được biết, công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Anh Nam có chiều dài 4,8km, đến nay địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 95%, còn lại 31 hộ chưa nhận tiền đền bù (trong đó có 4 hộ chưa nhận tiền nhưng đã bàn giao mặt bằng). Xã Tam Anh Nam đang kiên quyết ra quân bảo vệ thi công đối với trường hợp 3 hộ không đủ điều kiện bồi thường đất nhưng cản trở thi công. Xã phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch xong trước ngày 30.6.2014.

VĂN PHIN