Hiệp Đức giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,36% kế hoạch

VĂN MINH |

(QNO) - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của huyện Hiệp Đức là 58,6 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm, huyện đã khởi công 12/21 công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng 40 công trình chuyển tiếp trên các lĩnh vực.

Thi công tuyên đường nội thị Tân Bình.
Hiệp Đức thi công tuyến đường nội thị Tân Bình. Ảnh: VĂN MINH

Đến ngày 30.6, toàn huyện giải ngân hơn 25,4/58,6 tỷ đồng, đạt 43,36% kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 53,89%, vốn ngân sách huyện đạt 47,33%, vốn ngân sách tỉnh đạt 24,91%.

Để đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 15.11.2021, UBND huyện Hiệp Đức yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp sang các dự án khả năng giải ngân cao có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

TAGS