Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4372 về hỗ trợ người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 (ngày 7.7.2021) của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách của Chính phủ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 đến các cấp hội, đoàn thể trực thuộc. Phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình thực hiện chính sách cho vay đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch; kịp thời phản ánh, đề xuất xử lý sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, trục lợi chính sách.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện trong công tác triển khai cho vay trên địa bàn. Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định 23.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các phòng giao dịch cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức tuyên truyền chính sách; công khai và hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục; lập kế hoạch xin vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức thực hiện cho vay đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định.

UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Vận tải tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu thuộc đối tượng được vay vốn theo Quyết định 23 thực hiện các hồ sơ, thủ tục để vay vốn theo nhu cầu.

TAGS