Hoàn chỉnh phương án phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên năm 2022

T.D |

Sáng 17.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo về phương án phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên năm 2022 (năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.

Các sở, ngành đều thống nhất với phương án Sở Tài chính công bố, nhưng yêu cầu tính toán lại tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất giữa tỉnh và các địa phương. Nhiều đại biểu đề xuất cần cân đối hệ số định mức chi thường xuyên cho các sở, ngành, hỗ trợ thêm tài chính cho các đảng bộ sự nghiệp kinh tế - xã hội, các di tích quốc gia đã giao về địa phương quản lý; chi cho nghiên cứu ứng dụng khoa học, gia tăng mức chi kiến thiết thị chính, chương trình phát triển đô thị, định mức chi tiêu cụ thể cho giáo dục...

Việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải đảm bảo góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng (giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ...) và vùng cao, hải đảo, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người khó khăn, đồng thời quan tâm đến vùng trọng điểm, động lực của tỉnh.

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước, tính đúng, tính đủ các chế độ, chính sách phát sinh tại thời điểm xác định, bao quát hết các lĩnh vực chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương của từng cấp ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến của đại biểu để điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện phương án cụ thể tốt nhất, hợp lý để trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thi hành tại kỳ họp cuối cùng của năm 2021 (dự kiến trung tuần tháng 12.2021).