Kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây

VĂN PHIN |

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách không đảm bảo để bố trí đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở Công Thương thống nhất chủ trương giao cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp này. Trước đó, HĐND huyện Núi Thành đã ban hành Nghị quyết 83/2020 về một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây sẽ được kêu gọi hợp tác đầu tư để hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư.

UBND huyện Núi Thành cũng đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng dự án và thực hiện quyết toán hoàn thành dự án san nền Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây. Vì hiện nay để san nền hoàn thiện theo cao trình quy hoạch thì phải điều chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, phá dỡ khối lượng đá 36.821m3 nằm trên diện tích san nền và khoảng 425.825m3 đá nằm trên diện tích tận thu, đồng thời bổ sung thêm hàng nghìn mét khối đất để đảm bảo theo cao trình được duyệt. Như vậy sẽ phát sinh chi phí rất lớn, vượt tổng mức đầu tư được duyệt và thời gian thực hiện dự án vượt 3 năm đối với nhóm C theo Luật Đầu tư công. 

TAGS

Cụm công nghiệp trên... giấy

HỮU PHÚC |

Cụm công nghiệp (CCN) Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) dù đã được quy hoạch xây dựng chi tiết cách đây 9 năm, nhưng đến nay hạ tầng chỉ là đồi núi bị san bằng nham nhở.